Apat na talata para sa Amang Lumalang

Plano Mo’y di ko man mawari
Kay hirap ng daa’y aking nakayanang suungin
Sa dulo’y aking makakamit
Pangakong di kailanma’y mawawaglit

Masalimuot na pagkatao
Sitwasyon ko Noon
Ngayon ay binago Mo
Matatag na anak mo na ngayon

Mga iyak at hinagpis
Naramdaman ko dati
Ngunit sa dulo’y natangis
Kasiyahang di ko mawangis

Salamat ang aking sambit
Sa Iyong pag-ibig na walang sabit
Bugtong Mong Anak ‘Yong binigay
Para ako’y kailanma’y di na malumbay