Apat na talata para sa Amang Lumalang

Plano Mo’y di ko man mawari
Kay hirap ng daa’y aking nakayanang suungin
Sa dulo’y aking makakamit
Pangakong di kailanma’y mawawaglit

Masalimuot na pagkatao
Sitwasyon ko Noon
Ngayon ay binago Mo
Matatag na anak mo na ngayon

Mga iyak at hinagpis
Naramdaman ko dati
Ngunit sa dulo’y natangis
Kasiyahang di ko mawangis

Salamat ang aking sambit
Sa Iyong pag-ibig na walang sabit
Bugtong Mong Anak ‘Yong binigay
Para ako’y kailanma’y di na malumbay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s