Ahon

Anong silbi na pinili ka?
Kung di ka lalaban
Anong silbi na inahon ka?
Kung magpapakalubog ka

Matutong magpakatatag
Matutong tumayo
Mahirap man, oo
Ngunit Siya maging lakas mo

Laban ng buhay anong silbi
Kung titigil ka din
Pagtigil mo sa takbo nito
Tiyak na ikaw mahuhulog
Magagapi pa ng kalaban mo

ika-14 ng Hunyo taong 2016
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s