Bakit?

Sa panahong nasa harap ka ng pagsubok, napapatanong ako sa Diyos ng ‘BAKIT’?
Naglilingkod naman ako ng buong puso pero bakit kailangan kong maranasan ang ganung bagay? Bakit kailangan ko pang masaktan?

Bakit?

Bakit?

Hindi madali ang landas na ‘to, alam ko. Marami akong mararanasang mas matindi pa dito. Pero hindi naman ibibigay ng Diyos ang isang bagay kung hindi ko kakayanin diba? Hindi Niya kailanman pinapahintulutang maging talunan tayo. Dahil sa simula pa lamang nung tinanggap natin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas, MATAGUMPAY na ako/tayo. Binigay sakin ng Diyos ang pagsubok na ‘to kasi ito ang magiging daan para mas patuloy akong lumago at para mas patuloy pa kong sumandig sa nakapadakila Niyang pangalan…

Anak,…

Bakit ka nanghihina? Hindi ba ako ang iyong kalakasan?

Bakit ka susuko? Alam mo bang lagi akong nasa iyong likuran? Anak, kontrolado ko ang lahat ng bagay… May napakaganda akong plano sayo. Anak, antay lang. Huwag kang bibitaw.

Bakit ka nagdududa sa kapangyarihan ko?  Hindi ba dapat patuloy ka lamang na lumalakad sa’king mga salita? Na sa paglakad mo ang mga kabigatang iyong dala ay unti-unti ng gumagaan hanggang sa nawawala.

Patuloy lang dapat akong magtiwala sa Kaniya. Alam kong hindi ko pa maiintindihan kung bakit kailangan kong maranasan ang sakit na ito. Pero sa tamang panahon malalaman ko ang napakaperpekto at napakaganda Niyang layunin sa’kin.

Patuloy lang dapat akong mag-antay…Matiyagang mag-antay. Ang pag-aantay ng matiyaga ay dapat hindi yung nag-aantay na tumigil ka sa paglilingkod. Dapat ay patuloy pa din ang paglakad ko sa Salita ng Diyos. Dahil ito ang magiging daan para maramdaman ko at maranasan yung plano Niya sa buhay ko.

At huwag na huwag kong hayaang kainin ako ng salitang ‘BAKIT’. Dahil pag nagpakain ako diyan, yan ang magiging daan para unti-unti akong tumigil, panghinaan hanggang sa tumigil. Huwag kong hayaang magkaroon ng espasyo ang kaaway sa buhay ko… Dapat ko na itong ibigay sa Diyos, ng buo at walang matitira.

Sa panahong ang tanong ay BAKIT.
Bakit hindi ako sa Kaniya’y patuloy na KUMAPIT?

ika-9 ng Hulyo taong 2016
featured image: http://likesuccess.com/topics/10802/city-girl
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s